Nabór na rok szkolny 2024/2025:

Technikum 5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej

 (prezentacje kierunków po wskazaniu kursorem myszy)

 

technik pojazdów samochodowych (klasa S)zobacz prezentację

W trakcie nauki w 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- budowy pojazdów samochodowych,
- diagnostyki pojazdów samochodowych,
- naprawy pojazdów samochodowych,
- obsługi pojazdów samochodowych.
Przedmioty zawodowe praktyczne realizowane są w RCRE Sanok.
Uczniowie posługują się nowoczesnymi technologiami stosowanymi w warsztatach np. oprogramowaniem:
ESITRONIC, VIVID WORKSHOPDATA, AUDATEX, INTEGRA CAR7 jak również sprzętem diagnostycznym np. KTS

 

technik mechanik:
  użytkowanie obrabiarek skrawających (klasa A), zobacz prezentację

W trakcie nauki w 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:
- programowania i obsługi maszyn CNC,
- wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
- sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej z wykorzystaniem programów CAD/CAM,
- projektowania prostych obiektów mechanicznych,
- organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania , eksploatowania maszyn i urządzeń,
- wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.

 

technik elektryk (klasa E), zobacz prezentację

W trakcie nauki w 5-letnim technikum elektrycznym młodzież uzyskuje wiedzę z zakresu:
- energoelektroniki,
- maszyn elektrycznych,
- elektroenergetyki,
- instalacji elektrycznych.

 

technik mechatronik (klasa M), zobacz prezentację

W trakcie nauki w 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:
- Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
- Eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
- Projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
- Programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki

 

technik informatyk (klasa I, K), zobacz prezentację

W trakcie nauki w i 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:
- diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej,
- administracji sieciowymi systemami operacyjnymi,
- projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych,
- administracji bazami danych,
- programowania aplikacji internetowych.

 

technik informatyk (fotografia cyfrowa - klasa F),

    (wybór przy rekrutacji) W trakcie nauki uczniowie dodatkowo kształcą się w zakresie fotografii cyfrowej.

 

technik programista (NOWOŚĆ !!! - klasa P)zobacz prezentację

W trakcie nauki w i 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:
- tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

- tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnymi bazami danych,
- programowania aplikacji internetowych,
- tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią,
- projektowania, programowania i testowania zaawansowanymi aplikacjami webowymi,
- projektowania, programowania i testowania aplikacjami desktopowymi,
- projektowania, programowania i testowania aplikacjami mobilnymi,
- tworzenia kodów programów i aplikacji w różnych językach programowania.

 

 

Podstawą przyjęcia kandydata jest uzyskanie liczby punktów kwalifikujących do Technikum.

 Przedmioty objęte punktowaniem:
1. język polski
2. matematyka
3. język obcy (z wyższą oceną)
4. informatyka

 

Punkty za szczególne osiągnięcia zgodnie z wytycznymi Kuratora Oświaty.

 

Wymagane dokumenty:
* świadectwo zdrowia stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy,
* karta zdrowia i szczepień,
* dwa zdjęcia podpisane na odwrocie.

 


INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTY


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025 

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK