10 stycznia 2017r. ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowywanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą. Nasza szkoła po raz kolejny znalazła się w Wojewódzkim Rankingu Techników. W tym roku zajęliśmy wysokie 30-te miejsce osiągając 43.01pkt w roku 2016 zajmowaliśmy 46-te miejsce uzyskując 33.78pkt.

 

Wynik punktowy Zespołu Szkół Nr3 w Sanoku podniósł się o 9pkt w stosunku do roku ubiegłego - przesunęliśmy się z miejsca 46-tego na miejsce 30-te tabeli XIX Wojewódzkiego Rankingu Techników Perspektywy 2017r..

 

    Celem rankingu szkół średnich jest dostarczenie uczniom, rodzicom i pracownikom informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne – licea ogólnokształcące i technika. Tegoroczne zestawienie uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2016r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

   

Przy ustalaniu oceny techników pod uwagę wzięto cztery kryteria:
1. sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych - 20% wyniku
2. wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych - 20% wyniku
3. wyniki matury z przedmiotów dodatkowych - 30% wyniku
4. wyniki egzaminów zawodowych - 30% wyniku.

 

    Wskaźnik zdawalności egzaminów zawodowych obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.
   W roku 2017 nie opublikowano osobnej publikacji Rankingu Zawodowego. Kapitułą konkursu uzasadniła to zmianami, jakie zaszły w formie zdawania egzaminów zawodowych w technikach.

  Obecnie uczniowie techników zdają egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach zawodowych wymaganych dla danego zawodu. Ilość obowiązkowych egzaminów zawodowych z poszczególnych kwalifikacji jest różna dla poszczególnych zwodów. Uczeń może zdać egzamin z danej kwalifikacji już w pierwszym roku nauki, a kolejne kwalifikacje zaliczać w następnych latach. Każda kwalifikacja wymaga zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego, to uczeń decyduje, w jakiej kolejności podejdzie do obu części.

     Aby uzyskać dyplom, uczeń technikum musi zdobyć wszystkie wymagane kwalifikacje oraz ukończyć szkołę.

     W kryterium egzaminu zawodowego wzięto pod uwagę jedynie element zdawalności, tzn. jaka liczba absolwentów szkoły z danego roku szkolnego, na zakończenie szkoły uzyskała prawo do tytułu zawodowego (uzyskała dyplom).

 

    Na listach XIX Ogólnopolskiego Rankingu Szkól Średnich Perspektywy 2017 znalazło się pięć sanockich szkoł.

 

W kategorii liceów:

ILO zajmując 159-te miejsce na liście Rankingu Ogólnopolskiego Liceów7-me miejsce w Wojewódzkim Rankingu Liceów (48,9pkt) oraz IILO które uplasowało się na miejscu 29-tym Wojewódzkiego Rankingu Liceów (37,48pkt).

 

W kategorii techników w Rankingu Wojewódzkim Perspektywy 2017r.:

Zespół Szkół Nr1 uplasował się na 22-gim miejscu z 48.30 punktami, Zespół Szkół Nr3 zajął 30-te miejsce z 43.01 punktami, Zespół Szkół Nr4 znalazł się na 34-tym miejscu z 41.58 punktami.

 

 

 

Dziękujemy uczniom, absolwentom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły
za tworzenie pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Nr3 w Sanoku.
Życzymy dalszych sukcesów.
Zachęcamy gimnazjalistów do podjęcia nauki w Naszej Szkole.

 

 

Ranking Wojewódzki Licea
Ranking Wojewódzki Technika

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK