Rozpoczęcie roku szkolego odbędzie się 4 września (poniedziałek)

 

klasy pierwsze o godz. 9:00 - duża hala sportowa

 

klasy drugie i trzecie o godz. 10:30 - sale lekcyjne

 

klasy czwarte i piąte o godz. 11:15 - sale lekcyjne

 

 

 

   Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję Nr 78/MON w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Program adresowany jest do osób zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej, którzy rozpoczną w roku akademicki 2023/2024 naukę na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia. Studenci którzy przystąpią do programu otrzymają stypendium w wysokości 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierza odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową – „limit stypendiów” w roku 2023/2024 wynosi 100 osób na określone kierunki studiów (zał. nr 1)

Wnioski o przyznanie stypendiów składa się w w Wojskowym Centrum Rekrutacji w terminie do 31 sierpnia 2023 r (wzór wniosku w Decyzji – zał. nr 2)

Więcej informacji można uzyskać osobiście w WCR w Sanoku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz telefonicznie 261 156 649, 261 156 651.

 

• Studia I stopnia (inżynierskie)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (S/N/STUDIA 26+)

ze specjalnościami:

· informatyka stosowana w budowie maszyn

· programowanie i obsługa obrabiarek CNC

· elektryka przemysłowa

· zarządzanie jakością produkcji

• Studia II stopnia (magisterskie)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (S/N/STUDIA 26+)

ze specjalnością

· informatyka stosowana w inżynierii mechanicznej

· zarządzanie jakością produkcji

· energetyka wodorowa

 

S-studia stacjonarne

N-studia niestacjonarne

26+ - studia 26+ więcej informacji https://up-sanok.edu.pl/studia26

Więcej informacji o kierunku znajdziecie na

https://instytut-techniczny.up-sanok.edu.pl/

oraz w Dziale Toku Studiów 13 46 55 954     13 46 55 967

Rekrutacja elektroniczna https://irk.up-sanok.edu.pl/pl/

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

pwsz bm

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK