kapital_ludzki

 

Złożony przez naszą szkołę projekt „DZIŚ TWORZYMY SZKOŁĘ JUTRA"  uzyskał akceptację komisji konkursowej i zostało przyznane dofinansowanie na jego realizację.

 

Konkurs dotyczył priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, a w jego obszarze działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji projektu obejmuje okres od 01.10.2010 do 31.07.2012.

Wartość projektu stanowi kwotę 184 391,00 zł.

Calem projektu jest podniesienie poziomu jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie zdolności uczniów ZS nr 3 w Sanoku do przyszłego zatrudnienia poprzez opracowanie programów i przeprowadzenie w latach 2010 – 2011 kursów wykorzystujących metody zdalnego nauczania e-learning dla 209 uczniów i 12 nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku.

W ramach projektu zostanie zakupiona mobilna pracownia komputerowa.

W okresie realizacji projektu na terenie szkoły działać będzie biuro projektu - Szkolny Ośrodek Kształcenia Na Odległość.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK