zst

                

                  erasmusplus

 

 

W dniach od 20 września do 03 października 2017 będzie trwał nabór na czterotygodniowe praktyki zagraniczne w Irlandii w ramach programu finansowanego przez Erasmus+ „Praktyki zagraniczne kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”.  Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Irlandii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach irlandzkich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Przewidywany termin wyjazdu to 11 stycznia do 9 lutego 2018.

W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 25 uczniów, spośród tych, którzy nie uczestniczyli dotąd w wyjazdach Erasmus+ organizowanych przez ZS Nr 3, z następującym podziałem wg. nauczanych kierunków:

- 11 z kierunku informatyk,

- 4 z kierunku technik pojazdów samochodowych,

- 4 z kierunku mechanik obróbki skrawaniem,

- 2 z kierunku elektryk,

- 4 z kierunku mechatronik.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zawierających następujące dane:

- średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym na koniec klasy drugiej w roku szkolnym 2016/2017,

- średnia ocen z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego (jeśli dotyczy) na koniec klasy drugiej w roku szkolnym 2016/2017,

- ocena z zachowania na koniec klasy drugiej w roku szkolnym 2016/2017,

- informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim

- średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017.

 Formularz zgłoszenia, wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym oraz regulamin rekrutacji są do pobrania na stronie projektu.

Wypełnione formularze z własnoręcznym podpisem, podpisem rodzica lub obojga rodziców (w przypadku, gdy kandydat nie ma ukończonych 18 lat) oraz podpisem wychowawcy proszę składać w nieprzekraczalnym terminie 03 października 2017 u p. Mariusza Bonk lub w Sekretariacie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK